Registrace 2023
 
Jméno, příjmení:  
Titul:
 
název firmy:
 
ulice:
 
město:
 
PSČ:
 
IČ:
 
DIČ:
 
ID CLK:
 
Telefon:
 
e-mail:
 
Objednavatel tímto potvrzuje a souhlasí se zpracováním svých osobních údajů v souladu s ust. z. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění. Data budou zpracována a archivována pro účel zpracování účetnictví a dále uchována dle zákona č. 499/2004 Sb. O archivnictví a spisové službě.: