Registrace a ubytování 2022
 
Jméno, příjmení:  
Titul:
 
Fakturační údaje – název firmy:
 
ulice:
 
město:
 
PSČ:
 
IČ:
 
DIČ:
 
Telefon:
 
e-mail:
 
ID ČLK:
 
Objednavatel tímto potvrzuje a souhlasí se zpracováním svých osobních údajů v souladu s ust. z. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění. Data budou zpracována a archivována pro účel zpracování účetnictví a dále uchována dle zákona č. 499/2004 Sb. O archivnictví a spisové službě.:
   
  
Registrační poplatek:
do 1. 9. 2022   do 1. 10. 2022  
na místě
 
členové ČDS a SDVS 980,-Kč   1 180,-Kč  
1 480,-Kč
 
nečlenové ČDS a SDVS 1 180,-Kč   1 580,-Kč  
1 780,-Kč
 
ID:    
Registrační poplatek zahrnuje: účast na odborném programu, kongresové materiály, obědy v rámci sympozií, účast na slavnostním zahájení.
 
Comfort Hotel Olomouc COMFORT*** Wolkerova 1197/29, 779 00 Olomouc
jednolůžkový pokoj na 14. 10.:
    Kč 1 970,-/noc včetně snídaně a místní taxy
jednolůžkový pokoj na 15. 10.:
    Kč 1 970,-/noc včetně snídaně a místní taxy
         
dvoulůžkový pokoj na 14. 10.:
    Kč 2 290,-/noc včetně snídaně a místní taxy
dvoulůžkový pokoj na 15. 10.:
    Kč 2 290,-/noc včetně snídaně a místní taxy
ubytování společne s:
 
 
CENTRAL PARK FLORA ***, Krapkova 34, Olomouc cca 15 minut městskou dopravou do místa konání
jednolůžkový pokoj na 14. 10.:
    Kč 1 800,-/noc včetně snídaně a místní taxy
jednolůžkový pokoj na 15. 10.:
    Kč 1 800,-/noc včetně snídaně a místní taxy
         
dvoulůžkový pokoj na 14. 10.:
    Kč 2 400,-/noc včetně snídaně a místní taxy
dvoulůžkový pokoj na 15. 10.:
    Kč 2 400,-/noc včetně snídaně a místní taxy
ubytování společne s:
 
 
 
Platbu proveďte:
Úhradu proveďte na základe vystavené faktury, kterou Vám zašleme.
Na základě Vaší registrace Vám bude vystavena do pěti pracovních dnů faktura.