Úvod

Společnost korektivní a estetické dermatologie ČLS JEP, z.s. Vás zve na

2. ročník Skin Care Academy čtvrtek 5. 10. 2023 od 13 H

HotelAlmanac X Alcron Praha Šteˇpánská 40, Praha 1

Garant akce: Prof. MUDr. Monika Arenbergerová, PhD. Dermatovenerologická klinika 3. LF UK a FNKV, Šrobárova 1150/50, 100 34 Praha 10. Pořadatel: Česká lékařská společnost J.E.Purkyně, z.s., Sokolská 31, 120 00, Praha 2. Vzdělávací akce je pořádaná dle Stavovského předpisu ČLK č. 16 a má charakter postgraduálního vzdělávání a je garantována ČLS JEP ve spolupráci s ČLK, ohodnocena 5 kredity, jako akce kontinuálního vzdělávání.

PROGRAM ZDE